Monday, November 9, 2009

Caloy Loyzaga

Carlos "Caloy" LoyzagaThe Great Difference ang taguri kay Carlos M. Loyzaga o Caloy Loyzaga, na maibibilang sa magagaling na manlalaro ng basketbol sa Filipinas. Si Loyzaga ang namuno sa koponan ng Filipinas na nag-uwi ng Tansong Medalya at ang Mythical Team sa 1954 FIBA World Championship.

No comments:

Post a Comment